Reference

Ing. Radek Soukup

Siemens a.s.


Po provedení hloubkové analýzy veškerých odběrných míst, jsme obdrželi komplexní bilanci spotřeby energií, včetně budoucí projekce nákladů. Tato komplexní bilance vykázala obrovské úspory a po její schválení a provedení, spokojeně využíváme úspory jak finančních nákladů tak i spotřeby energie
Petr Salský

Obchodní zástupce


Po prostudování veškerých nabídnutých úspor a doporučených změn v naší firemní infrastruktuře jsme dosáhli vynikajících úspor finančních nákladů.* = Povinné položky

Prosím zadejte email ve správnem tvaru.

Váš email byl úspěšně odeslán